ด่วนที่สุด – เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

ที่ :
ศธ04258/0082
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
0 543
จาก :
กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
ถึง :
รายชื่อตามหนังสือแนบ
เรื่อง :
เร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลยากจนพิเศษ ตามระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
ส่งเสริมฯ
เอกสาร :

ใส่ความเห็น