ด่วนที่สุด – การดำเนินงานมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info)

ที่ :
ศธ 04258/79
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 32 โรงเรียนดังแนบ
เรื่อง :
การดำเนินงานมาตรการและแนวทางการดำเนินโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (CITIZEN Info)
การปฏิบัติ :
วันดี
หมายเหตุ :
วันดี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น