การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ

ที่ :
21101/2562
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศ
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น