การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ :
21107/2562
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผอ.รร.ทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ)
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศฯ
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น