การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ :
21108/2562
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28
ถึง :
ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศฯ
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น