เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

ที่ :
ศธ 04258/37
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
การปฏิบัติ :
วันดี
หมายเหตุ :
วันดี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น