แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่ :
04258/6775
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
27 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การปฏิบัติ :
เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
หมายเหตุ :
กลุ่มนิเทศ
เอกสาร :

ใส่ความเห็น