ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ที่ :
ศธ 04258/6654
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
24 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง :
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นางสาวกมนณัทธ์ ชิณวงษ์
เอกสาร :

ใส่ความเห็น