ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

ที่ :ศธ 04258/6529
ประเภทหนังสือ :ปกติ
วันที่ :17 ธ.ค. 2561
จาก :สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระศรีนคริทนร์ ศรีสะเกษ
เรื่อง :ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
การปฏิบัติ :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
เอกสาร :ดาว์นโหลดเอกสาร

ใส่ความเห็น