ด่วนที่สุด กำชับให้ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562อ

ที่ :
ศธ 04258/6404
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
11 ธ.ค. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ออออออออออออออออ
การปฏิบัติ :
กชพรรณ อุ่นธวงษ์
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น