การสำรวจข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร

ที่ :
ศธ 04258/ว6427
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
12 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง :
การสำรวจข้อมูลภูมิประเทศเพื่อการวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
การปฏิบัติ :
ชาญณรงค์
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น