ด่วนที่สุด การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า (ทุกโรงเรียน)

ที่ :
ศธ04258/6364
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
6 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การสำรวจรายชื่อโรงเรียนที่ต้องการรับการสนับสนุนเรื่องไฟฟ้า (ทุกโรงเรียน)
การปฏิบัติ :
กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น