แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2562

ที่ :
ศธ04258/6367
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
9 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
เรื่อง :
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
หอมไกล นาจำปา
เอกสาร :

ใส่ความเห็น