ด่วนที่สุด การดำเนินงานตามาตรการและแนวทางการดำเนินโครงกายยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(์No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (Citizen Info)

 

ที่ :
ศธ 04258/6340
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
4 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (51 โรงเรียนดังแนบ)
เรื่อง :
การดำเนินงานตามาตรการและแนวทางการดำเนินโครงกายยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ(์No Copy) และการดำเนินงานตามแนวทางในการแจ้งตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน (Citizen Info)
การปฏิบัติ :
วันดี
หมายเหตุ :
วันดี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น