การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง (ปรับใหม่)

ที่ :
ที่ ศธ 04258/6308
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
3 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ,คูซอดประชาสรรค์,น้ำคำวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า, ลิ้นฟ้าพิทยาคม
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง (ปรับใหม่)
การปฏิบัติ :
สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น