การประกวดออกแบบสีรถบัสโรงเรียน

ประกอบด้วย
  • – ตรา สว.ศก
  • – ชื่อโรงเรียน (แบบเต็ม) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • Srinagarindra the Princess Mother School,Si Sa Ket under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Patronage
  • – โทนสีประจำโรงเรียน แดง-น้ำเงิน
ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด : นักเรียน สว.ศก. ปัจจุบัน
ส่งผลงานได้ที่ : ไฟล์ .jpg ส่งที่ swsk@swsk.ac.th // กระดาษ ส่งที่ รองฯ จิตรลดา
* รับแบบรถโรงเรียนได้ที่ รองฯ จิตรลดา *
** ส่งได้คนละ 1 ผลงาน **

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ – รับเงินสด 2,000 บาท – นำผลงานไปทำสีรถโรงเรียน

ส่งผลงานไม่เกิน 7 ธันวาคม 2561

ใส่ความเห็น