แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย

ที่ :
ศธ 04258/6295
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
1 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามแจ้งท้าย(รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ)
เรื่อง :
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบและตรวจสอบ
หมายเหตุ :
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2(ห้วยคล้า)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ ศรีสะเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์
เอกสาร :

ใส่ความเห็น