ด่วนที่สุด การแข่งขันมหกรรมวิชาการ รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ที่ :
ศธ 04258/6231
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
29 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การแข่งขันมหกรรมวิชาการ รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองและการแสดงทางวิทยาศาสตร์
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
เอกสาร :

ใส่ความเห็น