การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ที่ :
ศธ 04258/ว6217
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
29 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
การปฏิบัติ :
วันดี สายจันทร์
หมายเหตุ :
วันดี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น