ด่วนที่สุด แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ :
ศธ04258/6239
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
30 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง :
แนวการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การปฏิบัติ :
กชพรรณ อุ่นธวงษ์
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น