การจัดส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ

ที่ :
ศธ 04258/ว6210
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
29 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การจัดส่งข้อมูลนักเรียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการใช้สอบ Pre O-NET ออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ฯ
การปฏิบัติ :
วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
หมายเหตุ :
เพ็ญพัชรี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น