ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”

ที่ :
ศธ 04258/ว6040
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง :
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
การปฏิบัติ :
ณฤดี
หมายเหตุ :
เพ็ญพัชรี
เอกสาร :

ใส่ความเห็น