ด่วนที่สุด นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

ที่ :
ศธ04258/5991
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
21 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง :
นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
การปฏิบัติ :
กชพรรณ อุ่นธวงษ์
หมายเหตุ :
เอกสาร :

ใส่ความเห็น