ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม

ที่ :
ศธ 04258/5981
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
19 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
สำรวจความต้องการที่นอนยางพารา และเบาะยางพาราสำหรับโรงยิม
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หมายเหตุ :
นายธีรพงศ์ วงศ์จอม
เอกสาร :

ใส่ความเห็น