ใหม่ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ :
ศธ 04258/5812
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
12 พ.ย. 2561
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ) ในสังกัด
เรื่อง :
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) จังหวัดศรีสะเกษ
เอกสาร :

ใส่ความเห็น