ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

ที่ :
ศธ 04258/ว5758
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
7 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28
ถึง :
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย เลิงนกทา
เรื่อง :
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561
เอกสาร :

ใส่ความเห็น