ด่วนที่สุด การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

ที่ :
ศธ 04258/ว5757
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
7 พ.ย. 2561
จาก :
ผอ.สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561
เอกสาร :

ใส่ความเห็น