การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว5723
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 6 พ.ย. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, เฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนปรางค์กู่
เรื่อง : การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
http://www.mskyt28.info/document/19885a5590efc35ab7acfc1943835e98.rar

ใส่ความเห็น