แข่งทักษะฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว5620
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 31 ต.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (จังหวัดศรีสะเกษ)
เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
http://www.mskyt28.info/document/a17cb8b119793f0f89135f14f9765b47.rar

ใส่ความเห็น