ขยายผลส่งมอบสื่อ OBEC LEARNING PACKAGE ให้โรงเรียน

ที่ : ที่ ศธ 04258/ว5634
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 31 ต.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : ขยายผลส่งมอบสื่อ OBEC LEARNING PACKAGE ให้โรงเรียน
http://www.mskyt28.info/document/a9dc4d2a34ba319aeeeaf9522b40ddb5.pdf

ใส่ความเห็น