การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3

ที่ : ศธ 04258/5671
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 2 พ.ย. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อดังแนบ)
เรื่อง : การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3
http://www.mskyt28.info/document/8e7f9146f6ca86a6f49b566233341333.pdf

ใส่ความเห็น