การยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 (เทอม2) และข้อมูล B-OBEC ระบบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

http://www.mskyt28.info/document/362f617fc5460d80797901854f3c4e0f.doc

Chitlada Jampanya

นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่าย งบประมาณและแผนงาน

ใส่ความเห็น