การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

 

 

 

 

 

*สว.ศก. อยู่หน้า 13 ค่ะ *
2561-คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเมษายน2561

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น