การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TPE Online ปี 2561

ที่ : ศธ 04258/1955
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 17 เม.ย. 2561
จาก : สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ปี 2561
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/b879c08f2f86ae6f21c5b3fcf6cf3a50.pdf

ใส่ความเห็น