กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561

ที่ : ศธ 04258/1776
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 3 เม.ย. 2561
จาก : ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์,กันทรารมณ์, นครศรีลำดวนวิทยา และโรงเรียนบัวน้อยวิทยา
เรื่อง : กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการวางแผนการเงิน” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/317b6b32a4bae54097b5adc59cf1bebe.pdf

ใส่ความเห็น