ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

ที่ : ศธ04258/1735
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 30 มี.ค. 2561
จาก : กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.mskyt28.info/document/392f0b18983e735cb2a984ab1d167b31.pdf

ใส่ความเห็น