แจ้งผลการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ที่ : ศธ 04258/ว1645
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 27 มี.ค. 2561
จาก : สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งผลการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.mskyt28.info/document/32a7ebb3fc927b7ff3b0dc0c5c9181fd.rar

 

2561-ผลการประเมินโรงเรีย

 

 

ใส่ความเห็น