ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ที่ : ศธ ๐๔๒๕๘/๑๕๗๙
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 23 มี.ค. 2561
จาก : สพม.28(กลุ่มอำนวยการ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสารhttp://www.mskyt28.info/document/ca862fefc938e0414f34307911f03a9c.pdf

 

ใส่ความเห็น