ด่วนที่สุด การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561

ที่ : ศธ 04258/1439
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 15 มี.ค. 2561
จาก : ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2561

Downloadhttp://www.mskyt28.info/document/11b5bd7611a57d237c54100264ef7c9b.pdf

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น