การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ที่ : ที่ ศธ 04258/1421
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 14 มี.ค. 2561
จาก : สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกแห่งในสังกัด
เรื่อง : การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

Downloadhttp://www.mskyt28.info/document/b40b7bc7ae8d485ee1ad533bf6cf44b2.pdf

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ

 

2561-การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

ใส่ความเห็น