ด่วนที่สุดการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

ที่ : ศธ 04258/1370
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 12 มี.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 แห่ง
เรื่อง : การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
Download : http://www.mskyt28.info/document/de96917ff0c5065c1c8a70903cc93490.pdf

ใส่ความเห็น