ด่วนที่สุด แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล moe awards ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ : ศธ 04258/1369
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 12 มี.ค. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 17 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย)
เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัล moe awards ประจำปีการศึกษา 2559

Download : http://www.mskyt28.info/document/c7048eaa66842d00c75b4e5566056f18.pdf

ใส่ความเห็น