ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)

ที่ : ศธ 04258/1355
ประเทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 12 มี.ค. 2561
จาก : ผอ.สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง : การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)

websitehttp://www.techno.bopp.go.th/schnet

Downloadhttp://www.mskyt28.info/document/2d1e6c9552e51390e1cf6c4c47bf04b5.pdf

 

.

2561-สำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ใส่ความเห็น