ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34

ที่ : ศธ 04258/1364
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 9 มี.ค. 2561
จาก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ)
เรื่อง :  ขออนุญาตให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน

Downloadhttp://www.mskyt28.info/document/90eac671f81d1927f694909eaa655522.pdf

2561-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์

ใส่ความเห็น