รับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนรับการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จากคณะกรรมการสหวิทยาเขตขุขันธ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องดอยตุง
————————–
ถ่ายภาพ :
ครูฎายิน ลีลา
ครูจามจุรี ซำบุญมี
ครูสุรศักดิ์ บุญมางาม
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/H3rfoLiw0PsZRl0z2

ใส่ความเห็น