ด่วนที่สุด การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ที่ : ศธ 04258/ว1103
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 22 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศฯ และปฏิทินกำหนดการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.mskyt28.info/document/f1a503d1e85afd755f517b728ecb8daf.rar

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศฯ

ใส่ความเห็น