ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับทีมโครงงานคุณธรรม ม.ต้น ได้ที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

ใส่ความเห็น