การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.procurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

ที่ : ศธ 04258/ว930
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 14 ก.พ. 2561
จาก : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ถึง : ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.procurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
ดาวน์โหลด :

 

 

[pdf id=2392]

ใส่ความเห็น