การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน

ที่ : ศธ 04258/854
ประเภทหนังสือ : ปกติ
วันที่ : 12 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/d2c560bbf947489f556bd0d3b91b8375.pdf

 

2561-การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน

 

 

ใส่ความเห็น