แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ : ศธ 04258/898
ประเภทหนังสือ : ด่วนที่สุด
วันที่ : 12 ก.พ. 2561
จาก : สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)
ถึง : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง : แจ้งผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด : http://www.mskyt28.info/document/36d60fde4e8292162c08b871f4b86330.pdf

 

 

2561-ผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

ใส่ความเห็น